transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proceedings from the 1st congress of the International Society of Behavioural and Cognitive disorders (Vas-Cog). Göteborg, Sweden

Författare och institution:
GC Roman (-); Anders Wallin (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Ingmar Skoog (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); R Kalaria (-)
Publicerad i:
J Neurol Sci, ( 226 )
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
100000
Posten skapad:
2009-10-12 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007