transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om GUP, Göteborgs universitets publikationer

Forskare och lärare vid Göteborgs universitet ska enligt Rektorsbeslut 07-01-08 registrera arbeten som publicerats fr.o.m. 2004 i universitetets publikationsdatabas - GUP.

Databasen som finns i svensk och engelsk version ger en samlad bild över vetenskaplig publicering vid Göteborgs universitet.

De uppgifter som matas in i databasen används på flera sätt. I GUP-databasens sökgränssnitt görs universitetets samlade publicering tillgänglig för användare på internet. Informationen blir också tillgänglig för Google och andra sökmotorer. Databasen är dessutom underlag för universitetets bibliometriska analysverksamhet. Informationen används antingen direkt eller berikas genom samkörning med andra databaser. Statistik och forskning baserat på underlaget används i universitetets analys av sin verksamhet och i beredning inför olika typer av beslut.

Behandlingen av personuppgifter i GUP sker enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Mer information om GUP finns att läsa på: Universitetsbibliotekets webbplats.


GUP uppdaterades: 2016-03-01


Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007