transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Göteborgs universitets publikationer

Här registreras allt material som publiceras av författare verksamma vid Göteborgs universitet. Materialet omfattar artiklar, bokkapitel, hela böcker, rapporter, posters mm.

Sök publikationer

Nyheter

Registrera 2013 års publikationer

[2014-04-02] Göteborgs universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning baseras till viss del på externa medel och publikationer. Underlaget för publikationer hämtas ur publikationsdatabasen GUP. För att ingå i sammanställningen inför budgetåret 2015 måste publikationer utgivna under 2013 registreras i GUP senast 2 maj, 2014. Har du frågor, kontakta gup@ub.gu.se eller 031-786 66 71.

Tydligare ansvar för registrering av publikationer

[2014-03-28] Rektor har beslutat om en tydligare ansvarsmodell för registrering av publikationer, vilket innebär att prefekten nu har ett övergripande ansvar för att publicerande personal registrerar sina vetenskapliga publikationer i GUP.
Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007