transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Göteborgs universitets publikationer

Här registreras allt material som publiceras av författare verksamma vid Göteborgs universitet. Materialet omfattar artiklar, bokkapitel, hela böcker, rapporter, posters mm.

Sök publikationer

Nyheter

Registrera 2014 års publikationer

[2014-11-20] För att få en fullständig bild av universitetets forskning är det viktigt att publikationer utgivna under 2014 registreras i GUP, senast 7 januari 2015. Göteborgs universitets forskning presenteras och redovisas i universitetets årsredovisning. Har du frågor, kontakta oss: gup@ub.gu.se eller telefon 031-786 66 71.
Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007